PEVSKI ZBORI

PEVSKI ZBORI

Morda nas naša majhnost zelo prizadeva ravno pri tem, da je v treh zborih premalo pevcev. Za res lepo, tudi sobotno bogoslužje, bi bilo zelo dobro, da bi bil v župniji še en mešani zbor. Morda bi z večjim številom aktivnih pevk in pevcev v zborih tudi ljudsko petje v cerkvi bolj zaživelo?

Vsekakor ste vsi župljani povabljeni, naj se po svojih sposobnostih, starosti in času, ki ga imate na razpolago priključite enemo od zborov in s tem date čast in slavo Bogu