ZAKONSKI SKUPINI

ZAKONSKI SKUPINI

Trenutno delujeta v naši župniji dve zakonski skupini: starejša in mlajša. Starejša ne zato ker bi bili vnjej starejši zakonski pari, temveč zato ker je po času nastanka starejša. Srečujeta se enkrat mesečno v župnišču ali na domovih zakoncev. Zavedajo se, da jim druženje pomaga ohranjati in krepiti njihove družine, tudi v krščanskem smislu. Izkušnje, ki si jih izmenjujejo pa so jim v veliko pomoč tudi pri vzgoji otrok. Zakonska skupina je mesto kjer se zakonca še temeljiteje in poglobljeno pogovorita o svojem zakonu, družini.