ŽUP PAST SVET

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET:

Je skupina izvoljenih vernic in vernikov za dobo petih let. Izvoljeni so z glasovanjem verikov dokončno pa jih potrdi škof ordinarij. So posvetovalno telo in pomagajo župniku z nasveti in v skladu z dosedanjo tradicjio voditi župnijo. Trenutni, dvajset članski ŽPS, je bil izvoljen in imenovan leta 2015

srečanja: prvi ponedeljek v mesecu če ni drugačnega dogovora.

tajnica: Marinka Kuhar

O41 717 500

kuhar.bum@gmail.com

VOLITVE 2021