MOLITEV PRITRKOVALCA/KE

Gospod Jezus, daj,

da bo v meni zavest,

da kot pritrkovalec/ka

vršim častno in pri Tebi zaslužno opravilo;

 

da bo moj korak trden na poti, ko se strmo

vzpenjam v zvoniku;

 

da bo pogled na zvon v meni rodil veselje in

to naj bo, kakor srečanje s prijateljem,

 

da bo moja izvabljena pesem iz zvonov

ubrana in tako prinašala ljudem upanje,

Tebi pa največjo hvalo;

 

Da bo povsod imelo moje prijateljstvo do

pritrkovalcev Tvojo navzočnost

Velike ljubezni do mene;

 

Kot se pojoča pesem brona razlega v nebo,

tako naj se moja  molitev dviga k tebi;

In tako bodi vedno !

A M E N.

(Avtor:Tomaž Polanec)