"Kadar je kristjan brez veselja, ni rodoviten... Cerkev in evangelij se ne moreta širiti po zagrenjenih in tečnih kristjanih, kakršna je bila Savlova hči Mihala... Zato se znajmo veseliti in ne bodimo jetniki formalizmov" papež Frančišek

PAPEŽEV MAŠNI NAMEN za februar: Nasilje nad ženskami. 

Molimo za ženske, žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila, upoštevala in prisluhnila njihovem trpljenju.

A K T U A L N E   V S E B I N E

OBVESTILA

 

Izbira - voltve članov ŽPS v mesecu septembru

 

---------------------------------------------     -    --------------------------------------

Navodila slovenskih škofov

IZVLEČEK 

objava 14. sep. 2021

-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

V današnjih (9. 1. 2021) obvestilih Slovenske škofovseke konference je za konec obvestil generalni tajnik SŠK Dr. Tadej Strehovec zapisal: "Prav tako pa naj se  (duhovnikii) dosledno držijo navodil slovenskih škofov z dne 18. decembra 2020 in navodil svojih ordinarijev." 

https://katoliska-cerkev.si/plasticni-prozorni-zasloni-pri-svetih-masah-niso-nadomestilo-za-maske

 

 

--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------

Molitev rožnega venca

Molitev za rajne
O Bog, gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega človeka brez izjeme. Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. V svojem velikem usmiljenju si se zanje učlovečil, skrajšaj jim čas očiščevanja in jih sprejmi k sebi v večno srečo. 

Spomni se, gospod, da so tvoji in ne pripadajo nikomur drugemu kakor tebi, živemu in pravemu Bogu. Ne prištevaj jim prejšnjih grehov, ki so jih storili v slabosti svoje narave ali v navalu strasti. glej, čeprav so grešili, so ves čas verovali vate: Očeta, Sina in Svetega Duha, in so se, preden so zatisnili oči, spravili s teboj v iskrenem kesanju. Neskončno dobrotljivi, usmiljeni Bog, prisrčno te prosimo, ne prištevaj jim zablod njihove mladosti in nevednosti, temveč se spomni svojega velikega usmiljenja in jih sprejmi v svoje kraljestvo, kjer ti, troedini Bog, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

O Bog, slava vernih in življenje pravičnih, odrešeni smo s smrtjo in vstajenjem tvojega Sina. Našim rajnim, ki so verovali v skrivnost vstajenja, podeli veselje prihodnje blaženosti. Po Kristusu, našem gospodu. Amen. 

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas.
Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si namreč: »Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo vseh umrlih, vseh pozabljenih in zabrisanih imen. umrlih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj uboge med svoje srečne otroke.
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje.
Tvoj križ, gospod, je znamenje tvoje zmage nad peklom in smrtjo. Z njim smo bili rešeni večnega trpljenja, z njim je bil poravnan ves dolg zadolženih. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, umrle in nas.
Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša pota. Verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili vso večnost.  Amen.

Molitev za rajne starše
Bog, naš Oče, naročil si nam spoštovati očeta in mater. Dobrotno se usmili naših staršev in jim povrni vse, kar so za nas dobrega storili, nam pa daj to milost, da se jim po smrti pridružimo za vso večnost pri tebi. Po Kristusu, našem gospodu. Amen. 

Molitev za rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike
Usmiljeni Bog, ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po priprošnji Device Marije in vseh svetnikov uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.

Molitev za enega rajnega
Bog, naš Oče, umrli živijo pri tebi in tvoji sveti se v tebi veselijo popolne sreče. Prosimo te za našega brata (našo sestro) I. Zatisnil/a je oči za ta svet, naj uživa veselje večne luči. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.  

Vir: Cerkveni molitvenik, pripravila Slovenska liturgična komisija pri Slovenski škofovski konferenci, 2. Izdaja, Družina, Ljubljana 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Št. 119-30/20

Ljubljana, 15. oktober 2020

Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

(navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020)

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:[1]

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

  • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
  • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
  • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
  • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
  • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
  • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnite na: info@rkc.si

[1] Škofje ordinariji sprejemajo naslednja navodila, ki veljajo od 16. oktobra 2020 do preklica, skladno z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi, Zakonikom cerkvenega prava (kann. 455, § 1–2; 381; 391, § 1 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64), v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi, ob upoštevanju državnih predpisov in predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, ter da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov in slovenskega prebivalstva. Navodila so dopolnjena na osnovi pozitivnega mnenja in pripomb NIJZ ter predpisov vlade Republike Slovenije. Upoštevajo Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/20), oziroma so skladna z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20), ki določa, da Vlada Republike Slovenije lahko prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih in prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Upoštevajo tudi 5. člen Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11), ki ne velja za verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti, in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti, in stališče Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz odločbe o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/02, tč. 18–19), da obvezujoča opredelitev posameznika o veroizpovedi (tj. vodenje obvezujoče evidence prisotnih pri sveti maši) predstavlja poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena Ustave Republike Slovenije.

------------------------------------   -   ----------------------------------------

 

OBVESTILO NAŠIH DUHOVNIKOV:

Vabim tudi k naročanju mašnih namenov. To lahko naredite preko e-pošte (andrzej.gosek@rkc.si) ali sms-a (051-611-014). Denar za mašo lahko posredujete preko župnijskega TRRja ali počakate, ko se bomo spet lahko kontaktirali. Mi trije vsak dan mašujemo in molimo za vas in za vse bolne po svetu.

Vaš župnik Andrzej

-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PAPEŽ POZIVA: »NA PANDEMIJO KORONAVIRUSA ODGOVORIMO Z MOLITVIJO PO VSEM SVETU«

Papež Frančišek je tudi danes opoldne v prazni knjižnici apostolske palače v Vatikanu preko medijev nagovoril veliko nevidno množico poslušalcev in gledalcev, željnih sprejeti žarek luči za pot, ki je pred nami. Razlagal je evangeljski odlomek današnje postne nedelje, ki govori o hrepenenju po luči, ki ga je v svojem srcu nosil sleporojeni človek. Spomnil je na Jezusovo trditev, da je on Luč sveta in da človekovo življenje razsvetljuje na dveh ravneh: na fizični in na duhovni.

Papež Frančišek nas je povabil k razmišljanju o doživetju človeka, ki je do srečanja z Jezusom bil od rojstva popolnoma slep, a je spregledal. Zagotovil je, da lahko nekaj podobnega doživimo tudi mi. V luči vere je ozdravljeni odkril svojo novo identiteto. Zaradi svoje povezanosti z Jezusom je postal »nova stvar«. Ni bil več ujetnik slepote in predsodkov.
Sveti oče je njegovo pot prehoda k luči primerjal poti osvobajanja od greha. Greh je namreč podoben temnemu zagrinjalu, ki pokriva naš obraz in nam preprečuje jasno videti sebe same in svet okoli nas. Božje odpuščanje pa odstrani to temačno prepreko in nam znova podari luč. Povabil je, naj se v tem postnem času, ki je ugodno obdobje za približanje Gospodu, na različne načine, ki nam jih omogoča Mati Cerkev, prosimo za Božje usmiljenje. Dodal je še, da smo ob tem, ko prejmemo Božjo luč, tudi sami povabljeni biti luč za druge ljudi.

_________________________________________________________________________________________________

- NAVODILA in OBVESTILA  V ZVEZI S KORONAVIRUSOM SO

V ZAVIHKU "OZNANILA/TEDENSKA OZNANILA",

še več informacij na linku: https://katoliska-cerkev.si/

_______________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILA:

 

  • Poteka prenova spletne strani, zato se Vam že v naprej opravičujemo za morebitne težave.

 

Nekaj podatkov iz zgodovine:

Naša župnija je bila ustanovljena z dekretom ljubljanskega Nadškofa dr. Pogačnika, 28. decembra 1976.

Prvi župnik, do leta 2000, je bil Franc Frantar, nato je bil do leta 2010 župnik g. Anton Perčič, sedaj pa je župnik g. Andrej Gosek z dvema duhovnima pomočnikoma: dr. Andrej Šegula in Drago Žumer.

Trenutno oskrbujejo tudi župnijo Zadobrova.

Prvotni sedež je bil v danes podružnični sv. Andrej v Kašlju.

Spomladi, leta 1999, se je začel graditi nov pastoralen center v Zalogu na Cerutovi cesti.

Prva bogoslužje je bilo že istega leta za Božič.

Tedanji župnik g. Perčič se je v novo župnišče vselil leta 2005.

Urnik sv. maš:

  ZALOG KAŠELJ
MED TEDNOM 19:00 /
SOBOTA 19:00 /
NEDELJA 10:00 8:00

 

Urnik uradnih ur:

  URA
PON 8:00-9:00
TOR 18:00-18:45
SRE

18:00-18:45


 

Sv. spoved: torek, četrtek, petek in sobota pol ure pred mašo ali po dogovoru z župnikom
 
Krščevanje: vsaka tretja nedelja v mesecu med sv. Evharistijo ob 10. uri. V ponedeljek pred nedeljo krsta priprava staršev in botrov. Na pripravo seboj prinesite rojstni list otroka in družinsko knjižico, če jo že imate.
 
Poroke: v župnišče se oglasite vsaj mesec dni pred poroko. Potrebni dokumenti: krstni in samski list, potrdilo o opravljenem tečaju za zaročence ter
veroučna spričevala obeh zaročencev.
 
Obisk bolnikov in ostarelih: vsak prvi petek v mesecu v dopoldanskem času.
 
Previdevanje: kadarkoli.
 
Pogrebi: oglasite se v župnišču z mrliškim listom
   - predlagamo, da namesto, vencev, sveč in cvetja darujete za sv. Maše, Euharistije.
 
Župnijska Karitas: vsak torek od 9:00. do 11:00. ure na telefon: 031 664 498
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: sestaja se vsak prvi ponedeljek v mesecu, če ni drugačnega dogovora
 

 

VAJE PEVSKIH ZBOROV

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: se bo sestajal na vajah vsako nedeljo ob 9:00, to je neposredno pred mašo. Zbor bo vodil g. Stane Plavec in bo vključeval otroke od prvega razreda in starejše.Vabljeni so vsi otroci, ki bi radi peli ali spremljali petje z katerimkoli inštrumentom. 

MEŠANI CERKVENI ZBOR: se bo sestajal vsako sredo po sv. Maši in to zgoraj v pevski sobi. Zbor bo vodil g. Blaž Kuhar. Pevke in pevci, ki že pojejo v zboru, srčno vabijo, da se zboru pridružijo nove pevke in pevci.

VOKALNA SKUPINA "MLADA SRCA":  ima vaje ob četrtkih ob 20:30 uri. Pevovodja je g. Jernej Berden. Tudi oni medse vabijo nove pevke in pevce.

 


 

1. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak četrti petek v mesecu

2. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak tretji ponedeljek v mesecu

 

VSAK ČETRTEK po sv. Euharistiji predsedujoči duhovnik izpostavi Najsvetejše in molimo za različne namene

VSAK PETEK ob 18. uri se izpostavi Najsvetejše. Do Evharistije molimo eno uro: molitev srca v tišini, rožni venec.... Ves čas je možnost spovedi.

OD PONEDELJKA DO PETKA: po Euharistiji molimo večernice, petnajst minut. Vabljeni!

NOVEMBER:

  • MOLITEV ZA RAJNE: V novembru še posebno po vsaki euharistiji molimo za rajne po želji vernikov. Izpolnjene listke z imeni pokojnikov za katere bomo molili oddajte v za to pripravljeno skrinjico pri vhodi v cerkev ali v župnijsko pisarno.

 

nalagam novice...