"Kadar je kristjan brez veselja, ni rodoviten... Cerkev in evangelij se ne moreta širiti po zagrenjenih in tečnih kristjanih, kakršna je bila Savlova hči Mihala... Zato se znajmo veseliti in ne bodimo jetniki formalizmov"

papež Frančišek

AKTUALNE VSEBINE

OBVESTILA

Št. 119-30/20

Ljubljana, 15. oktober 2020

Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

(navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020)

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:[1]

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

 • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
 • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
 • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnite na: info@rkc.si

[1] Škofje ordinariji sprejemajo naslednja navodila, ki veljajo od 16. oktobra 2020 do preklica, skladno z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi, Zakonikom cerkvenega prava (kann. 455, § 1–2; 381; 391, § 1 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64), v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi, ob upoštevanju državnih predpisov in predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, ter da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov in slovenskega prebivalstva. Navodila so dopolnjena na osnovi pozitivnega mnenja in pripomb NIJZ ter predpisov vlade Republike Slovenije. Upoštevajo Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/20), oziroma so skladna z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20), ki določa, da Vlada Republike Slovenije lahko prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih in prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Upoštevajo tudi 5. člen Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11), ki ne velja za verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti, in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti, in stališče Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz odločbe o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/02, tč. 18–19), da obvezujoča opredelitev posameznika o veroizpovedi (tj. vodenje obvezujoče evidence prisotnih pri sveti maši) predstavlja poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena Ustave Republike Slovenije.

 

 

OBVESTILO NAŠIH DUHOVNIKOV:

Vabim tudi k naročanju mašnih namenov. To lahko naredite preko e-pošte (andrzej.gosek@rkc.si) ali sms-a (051-611-014). Denar za mašo lahko posredujete preko župnijskega TRRja ali počakate, ko se bomo spet lahko kontaktirali. Mi trije vsak dan mašujemo in molimo za vas in za vse bolne po svetu.

Vaš župnik Andrzej

----------------------------------------------------------

Katoliška Cerkev v Sloveniji - Uradna spletna stran Slovenske škofovske konference objavlja: 

Navodila slovenskih škofov: 21. julij

Katoliška Cerkev v Sloveniji - Uradna spletna stran Slovenske škofovske konference

 20.7.2020  COVID19  

Obvestilo za javnost: Nova navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje 21. julij 2020)

Slovenski škofje ordinariji so v ponedeljek, 20. julija 2020, sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila veljajo od torka, 21. julija 2020, do preklica. Navodila so dopolnjena na osnovi pripomb NIJZ in novih predpisov vlade R. Slovenije. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 30. junija 2020. Z ozirom na prejšnja so v novih navodilih zapisane naslednje novosti: 

1.     Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade, z dne 8. julija 2020, na listku oddate svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.« Župnik oz. duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oz. kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorat, policija, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oz. duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike.

2.     Duhovnik v primeru povečanega števila okuženih v lokalni skupnosti med sv. mašo nosi masko.

3.     Med in po vsaki sveti maši je potrebno cerkev temeljito zračiti.

4.     Sveta maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti npr. župnije) je dovoljena z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok, sedežnim redom in oddajo telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).

5.     Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni.

6.     Birme so do nadaljnjega vedno na prostem, izjemoma v cerkvi.

7.     Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.  V kolikor je udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oz. zakoniti zastopniki otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v primeru morebitne okužbe oz. karantene.

8.     Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnik seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine.

V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, lahko vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejme dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja župnij.

 Dr. Tadej Strehovec

Generalni tajnik SŠK

 
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19

POVZETEK ZA VERNIKE

NAVODILA VELJAJO OD TORKA 2. junija2020

DO PREKLICA!

Slovenski škofje ordinariji smo na 119. redni seji Slovenske škofovske konference(SŠK), ki je potekala 1. junija 2020 v Ljubljani, sprejeli nove ukrepe na področju ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se odločili za dodatno sproščanje preventivnih ukrepov pri javnem bogoslužju v cerkvah. Nova navodila veljajo od torka, 2. junija 2020, do preklica. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 4. maja 2020.

Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava(kan. 455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores(čl. 31 in 64) ter v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi, ob upoštevanju državnih predpisov in predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov določamo naslednje:

 1. Sveta maša
 1. Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
  1. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 
  2. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.
  3. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
  4. Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.
  5. Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite.
  6. Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.
  7. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
  8. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
 1. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi masko.
 1. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti. 
 1. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje oziroma uporabo maske ter razkuževanjem rok.
 1. V veljavi ostanejo prenosi svetih maš po televiziji in radiu, ki so namenjeni starejšim in bolnim. 

II.  Zakrament svete spovedi

 1. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.

       7. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in                  verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved​

III. Obhajanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega  maziljenja

 1. Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke. V primeru zaporednih krstov je treba prostore prezračiti.
 2. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oziroma kot določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila. 
 1. Obhajanje zakramenta svete birme je dovoljeno z upoštevanjem navodil, kakor veljajo za sveto mašo. Kjer je potrebno, bodo nove termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Birmanci morajo imeti vsaj tri neposredna srečanja s katehetom, opraviti devetdnevnico in srečanje z birmovalcem. Birme so lahko tudi na prostem. Duhovnik za birmovalca pripravi manjšo posodo z razkužilom oziroma alkoholne robčke. Namesto pozdrava miru je priklon.
 1. Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. 
 1. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni. 

 IV. Pogrebi

 1. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. 

V. Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in župnijske slovesnosti

 1. Verouk se začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Pri verouku veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah. 
 1. Poletnioratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. 
 1. Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil, kot veljajo za sveto mašo. 

 

VI. Katoliške izobraževalne in vzgojne ustanove

 1. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje,Ministrstva za zdravje RS ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

 

VII. Katoliške karitativne ustanove

 1. Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči v enakem obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih varnostnih ukrepih.

 

VIII. Bogoslužni in drugi cerkveni prostori

 1. V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši.
 1. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla). Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. 
 1. V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za osebno rabo vernikov pod pogojem, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.
 1. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko odprti za obiskovalce pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik ali uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za javnost, mora prostore pogosto zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oziroma odgovorna oseba posebej. 

IX. Splošna priporočila

 1. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije. 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

 V celoti si navodila lahko preberete na:

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PAPEŽ POZIVA: »NA PANDEMIJO KORONAVIRUSA ODGOVORIMO Z MOLITVIJO PO VSEM SVETU«

Papež Frančišek je tudi danes opoldne v prazni knjižnici apostolske palače v Vatikanu preko medijev nagovoril veliko nevidno množico poslušalcev in gledalcev, željnih sprejeti žarek luči za pot, ki je pred nami. Razlagal je evangeljski odlomek današnje postne nedelje, ki govori o hrepenenju po luči, ki ga je v svojem srcu nosil sleporojeni človek. Spomnil je na Jezusovo trditev, da je on Luč sveta in da človekovo življenje razsvetljuje na dveh ravneh: na fizični in na duhovni.

Papež Frančišek nas je povabil k razmišljanju o doživetju človeka, ki je do srečanja z Jezusom bil od rojstva popolnoma slep, a je spregledal. Zagotovil je, da lahko nekaj podobnega doživimo tudi mi. V luči vere je ozdravljeni odkril svojo novo identiteto. Zaradi svoje povezanosti z Jezusom je postal »nova stvar«. Ni bil več ujetnik slepote in predsodkov.
Sveti oče je njegovo pot prehoda k luči primerjal poti osvobajanja od greha. Greh je namreč podoben temnemu zagrinjalu, ki pokriva naš obraz in nam preprečuje jasno videti sebe same in svet okoli nas. Božje odpuščanje pa odstrani to temačno prepreko in nam znova podari luč. Povabil je, naj se v tem postnem času, ki je ugodno obdobje za približanje Gospodu, na različne načine, ki nam jih omogoča Mati Cerkev, prosimo za Božje usmiljenje. Dodal je še, da smo ob tem, ko prejmemo Božjo luč, tudi sami povabljeni biti luč za druge ljudi.

_________________________________________________________________________________________________

- NAVODILA in OBVESTILA  V ZVEZI S KORONAVIRUSOM SO

V ZAVIHKU "OZNANILA/TEDENSKA OZNANILA",

še več informacij na linku: https://katoliska-cerkev.si/

_______________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILA:

 

 • Poteka prenova spletne strani, zato se Vam že v naprej opravičujemo za morebitne težave.

 

Nekaj podatkov iz zgodovine:

Naša župnija je bila ustanovljena z dekretom ljubljanskega Nadškofa dr. Pogačnika, 28. decembra 1976.

Prvi župnik, do leta 2000, je bil Franc Frantar, nato je bil do leta 2010 župnik g. Anton Perčič, sedaj pa je župnik g. Andrej Gosek z dvema duhovnima pomočnikoma: dr. Andrej Šegula in Drago Žumer.

Trenutno oskrbujejo tudi župnijo Zadobrova.

Prvotni sedež je bil v danes podružnični sv. Andrej v Kašlju.

Spomladi, leta 1999, se je začel graditi nov pastoralen center v Zalogu na Cerutovi cesti.

Prva bogoslužje je bilo že istega leta za Božič.

Tedanji župnik g. Perčič se je v novo župnišče vselil leta 2005.

Urnik sv. maš:

  ZALOG KAŠELJ
MED TEDNOM 19:00 /
SOBOTA 19:00 /
NEDELJA 10:00 8:00

 

Urnik uradnih ur:

  URA
PON 8:00-9:00
TOR 18:00-18:45
SRE

18:00-18:45


 

Sv. spoved: torek, četrtek, petek in sobota pol ure pred mašo ali po dogovoru z župnikom
 
Krščevanje: vsaka tretja nedelja v mesecu med sv. Evharistijo ob 10. uri. V ponedeljek pred nedeljo krsta priprava staršev in botrov. Na pripravo seboj prinesite rojstni list otroka in družinsko knjižico, če jo že imate.
 
Poroke: v župnišče se oglasite vsaj mesec dni pred poroko. Potrebni dokumenti: krstni in samski list, potrdilo o opravljenem tečaju za zaročence ter
veroučna spričevala obeh zaročencev.
 
Obisk bolnikov in ostarelih: vsak prvi petek v mesecu v dopoldanskem času.
 
Previdevanje: kadarkoli.
 
Pogrebi: oglasite se v župnišču z mrliškim listom
   - predlagamo, da namesto, vencev, sveč in cvetja darujete za sv. Maše, Euharistije.
 
Župnijska Karitas: vsak torek od 9:00. do 11:00. ure na telefon: 031 664 498
TRR: SI 0430 2000 3333 847 (NKB Maribor d.d.)
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: sestaja se vsak prvi ponedeljek v mesecu, če ni drugačnega dogovora
 

 

VAJE PEVSKIH ZBOROV

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: se bo sestajal na vajah vsako nedeljo ob 9:00, to je neposredno pred mašo. Zbor bo vodil g. Stane Plavec in bo vključeval otroke od prvega razreda in starejše.Vabljeni so vsi otroci, ki bi radi peli ali spremljali petje z katerimkoli inštrumentom. 

MEŠANI CERKVENI ZBOR: se bo sestajal vsako sredo po sv. Maši in to zgoraj v pevski sobi. Zbor bo vodil g. Blaž Kuhar. Pevke in pevci, ki že pojejo v zboru, srčno vabijo, da se zboru pridružijo nove pevke in pevci.

VOKALNA SKUPINA "MLADA SRCA":  ima vaje ob četrtkih ob 20:30 uri. Pevovodja je g. Jernej Berden. Tudi oni medse vabijo nove pevke in pevce.

 


 

1. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak četrti petek v mesecu

2. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak tretji ponedeljek v mesecu

 

VSAK ČETRTEK po sv. Euharistiji predsedujoči duhovnik izpostavi Najsvetejše in molimo za različne namene

VSAK PETEK ob 18. uri se izpostavi Najsvetejše. Do Evharistije molimo eno uro: molitev srca v tišini, rožni venec.... Ves čas je možnost spovedi.

OD PONEDELJKA DO PETKA: po Euharistiji molimo večernice, petnajst minut. Vabljeni!

NOVEMBER:

 • MOLITEV ZA RAJNE: V novembru še posebno po vsaki euharistiji molimo za rajne po želji vernikov. Izpolnjene listke z imeni pokojnikov za katere bomo molili oddajte v za to pripravljeno skrinjico pri vhodi v cerkev ali v župnijsko pisarno.

 

nalagam novice...