•  

https://s3.mojalbum.com/17405153_18216548_24707989/zupnijska-spletna-stran/24707989.jpg

 

OSNOVNI PODATKI O ŽUPNIJI

Župnija Ljubljana-Kašelj/Zalog
Naslov: Cerutova 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 528-03-38
e-naslov župnije: zupnija.lj.kaselj-zalog@rkc.si

Župnik: Andrej Gosek
telefon: 051-611-014
e-naslov župnika: andrzej.gosek@rkc.si
Duhovna pomočnika: dr. Andrej Šegula in Drago Žumer

 
POZOR! Sprememba!!!
Uradne ure: ponedeljek, od 8:00 do 9:00 ure, torek, sreda, od 18:00 do 18:45. ure. 
 
Urnik sv. maš:
- ob nedeljah: ob uri 8:00 Kašelj, Zalog ob 10:00. uri
- med tednom: Zalog ob 19:00. uri
 - sobote: v poletnem času ob 19.00. uri
Cerkev je odprta ves dan, od 8:00 do 20:00.
 
Sv. spoved: torek, četrtek, petek in sobota pol ure pred mašo ali po dogovoru z župnikom
 
Krščevanje: vsaka tretja nedelja v mesecu med sv. Evharistijo ob 10. uri. V ponedeljek pred nedeljo krsta priprava staršev in botrov. Na to pripravo prinesite   seboj rojstni list otroka in Družinsko knjižico če jo že imate.
 
Poroke: v župnišče se oglasite vsaj mesec dni pred poroko. Potrebni so dokumenti: krstni in samski list, potrdilo o opravljenem tečaju za zaročence
veroučna spričevala obeh zaročencev.
 
Obisk bolnikov in ostarelih: vsak prvi petek v mesecu v dopoldanskem času
Previdevanje - kadarkoli
Pogrebi: oglasite se v župnišču z mrliškim listom
- predlagamo, da namesto, vencev, sveč in cvetja darujete za sv. Maše, Euharistije.
 
Župnijska Karitas: vsak torek od 9:00. do 11:00. ure na telefon: 031 664 498
TRR: SI 0430 2000 3333 847 pri NKB Maribor d.d.
Obiščite našo spletno stran: www.zupnija-lj-kaselj-zalog.rkc.si
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET se sestaja vsak prvi ponedeljek v mesecu, če ni drugačnega dogovora.

VAJE PEVSKIH ZBOROV

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: se bo sestajal na vajah vsako nedeljo ob 9:00, to je neposredno pred mašo. Zbor bo vodil g. Stane Plavec in bo vključeval otroke od prvega razreda in starejše.Vabljeni so vsi otroci, ki bi radi peli ali spremljali petje z katerimkoli inštrumentom. 

MEŠANI CERKVENI ZBOR: se bo sestajal vsako sredo po sv. Maši in to zgoraj v pevski sobi. Zbor bo vodil g. Blaž Kuhar. Pevke in pevci, ki že pojejo v zboru, srčno vabijo, da se pridružijo zboru nove pevke in pevci.

VOKALNA SKUPINA "MLADA SRCA" bo ima vaje ob četrtkih ob 20:30 uri. Pevovodja je g. Jernej Berden. Tudi oni med samo vabijo nove pevke in pevce.

 

1. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak četrti petek v mesecu

2. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak tretji ponedeljek v mesecu

VSAK ČETRTEK po sv. Euharistiji predsedujoči duhovnik izpostavi Najsvetejše in molimo za različne namene

VSAK PETEK ob 18. uri se izpostavi Najsvetejše. Do Evharistije molimo eno uro: molitev srca v tišini, rožni venec.... Ves čas je možnost spovedi.

OD PONEDELJKA DO PETKA: po Euharistiji molimo večernice, petnajst minut. Vabljeni!

NOVEMBER; MOLITEV ZA RAJNE: v novembru še posebno po vsaki euharistiji molimo za rajne po želji vernikov. Izpolnjene listke z imeni pokojnikov za katere bomo molili oddajte v za to pripravljeno skrinjico pri vhodi v cerkev ali v župnijsko pisarno.

 

nalagam novice...