​​"Kadar je kristjan brez veselja, ni rodoviten... Cerkev in evangelij se ne moreta širiti po zagrenjenih in tečnih kristjanih, kakršna je bila Savlova hči Mihala... Zato se znajmo veseliti in ne bodimo jetniki formalizmov" papež Frančišek

 

A K T U A L N E   V S E B I N E

OBVESTILA

OGLEJTE SI:

TOLE JE PA RES VREDNO PRELISTATI! - odprite ZDAJ!

 

                                     ---------------------------------------   -   ------------------------------------------                                                 

 

 pot k branju  ŽUPNIJSKEGA LISTA! - DECEMBER 2023

------------------------  -  ----------------------------

Koledar dogodkov v Zalogu:

27. november do 3. december:  teden Karitas

2. december:  izdelava adventnih venčkov 

3. december: celodnevno češčenje

05. december: ob 17h v Zalogu Miklavževanje

07. december: ob 19.30 adventno predavanje – dr. Matjaž Zwitter

08. december: brezmadežno spočetje Marije Device

15. december:  Zadobrova, srečanje birmancev

16. december: začetek božične devetdnevnice

17. december: med 15. in 16. uro bo spovedovanje pred božičem

24. december: družinska maša, sveti večer

25. december: Božič

28. december: sprejem romarjev Taizé

31. december 2023: festival narodov in silvestrovanje skupaj z romarji

6. januar 2024: slovesnost ob obletnici ustanovitve župnije

 ----------------------------------------------   -   ------------------------------------------

 

Molitev za rajne
O Bog, gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega človeka brez izjeme. Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. V svojem velikem usmiljenju si se zanje učlovečil, skrajšaj jim čas očiščevanja in jih sprejmi k sebi v večno srečo. 

Spomni se, gospod, da so tvoji in ne pripadajo nikomur drugemu kakor tebi, živemu in pravemu Bogu. Ne prištevaj jim prejšnjih grehov, ki so jih storili v slabosti svoje narave ali v navalu strasti. glej, čeprav so grešili, so ves čas verovali vate: Očeta, Sina in Svetega Duha, in so se, preden so zatisnili oči, spravili s teboj v iskrenem kesanju. Neskončno dobrotljivi, usmiljeni Bog, prisrčno te prosimo, ne prištevaj jim zablod njihove mladosti in nevednosti, temveč se spomni svojega velikega usmiljenja in jih sprejmi v svoje kraljestvo, kjer ti, troedini Bog, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

O Bog, slava vernih in življenje pravičnih, odrešeni smo s smrtjo in vstajenjem tvojega Sina. Našim rajnim, ki so verovali v skrivnost vstajenja, podeli veselje prihodnje blaženosti. Po Kristusu, našem gospodu. Amen. 

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas.
Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si namreč: »Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo vseh umrlih, vseh pozabljenih in zabrisanih imen. umrlih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj uboge med svoje srečne otroke.
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje.
Tvoj križ, gospod, je znamenje tvoje zmage nad peklom in smrtjo. Z njim smo bili rešeni večnega trpljenja, z njim je bil poravnan ves dolg zadolženih. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, umrle in nas.
Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša pota. Verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili vso večnost.  Amen.

Molitev za rajne starše
Bog, naš Oče, naročil si nam spoštovati očeta in mater. Dobrotno se usmili naših staršev in jim povrni vse, kar so za nas dobrega storili, nam pa daj to milost, da se jim po smrti pridružimo za vso večnost pri tebi. Po Kristusu, našem gospodu. Amen. 

Molitev za rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike
Usmiljeni Bog, ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po priprošnji Device Marije in vseh svetnikov uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.

Molitev za enega rajnega
Bog, naš Oče, umrli živijo pri tebi in tvoji sveti se v tebi veselijo popolne sreče. Prosimo te za našega brata (našo sestro) I. Zatisnil/a je oči za ta svet, naj uživa veselje večne luči. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.  

Vir: Cerkveni molitvenik, pripravila Slovenska liturgična komisija pri Slovenski škofovski konferenci, 2. Izdaja, Družina, Ljubljana 2020.

 

------------------------------------   -   ----------------------------------------

 

OBVESTILO NAŠIH DUHOVNIKOV:

Vabim k naročanju mašnih namenov. To lahko naredite preko e-pošte (andrzej.gosek@rkc.si) ali sms-a (051-611-014). Denar za mašo lahko posredujete preko župnijskega TRRja ali počakate, ko se bomo spet lahko kontaktirali.                                                                                                                                                               Vaš župnik Andrzej

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nekaj podatkov iz zgodovine:

Naša župnija je bila ustanovljena z dekretom ljubljanskega Nadškofa dr. Pogačnika, 28. decembra 1976.

Prvi župnik, do leta 2000, je bil Franc Frantar, nato je bil do leta 2010 župnik g. Anton Perčič, sedaj pa je župnik g. Andrzej Gosek.

z  duhovnim pomočnikom: dr. Andrejem Šegulo.

Trenutno oskrbujeta tudi župnijo Zadobrova.

Prvotni sedež je bil v danes podružnični cerkvi sv. Andrej v Kašlju.

Spomladi, leta 1999, se je začel graditi nov pastoralen center v Zalogu na Cerutovi cesti.

Prvo bogoslužje je bilo že istega leta za Božič.

Tedanji župnik g. Perčič se je v novo župnišče vselil leta 2005.

Urnik sv. maš:

  ZALOG KAŠELJ
MED TEDNOM 19:00 /
SOBOTA 19:00 /
NEDELJA 10:00 8:00

 

Urnik uradnih ur:

Zaradi obveznosti v dveh župnijah so uradne ure takole:

ponedeljki od 8. do 9. ure in od 18. do 19. ure in 

srede: od 18. do 19. ure.

V nujnih primerih pa za dogovor prosim pokličite: 051-611-014.                                                                                 Hvala za razumevanje, vaš župnik


 

Sv. spoved:  po dogovoru z župnikom
 
Krščevanje: vsaka tretja nedelja v mesecu med sv. Evharistijo ob 10. uri. V ponedeljek pred nedeljo krsta priprava staršev in botrov. Na pripravo seboj prinesite rojstni list otroka in družinsko knjižico, če jo že imate.
 
Poroke: v župnišče se oglasite vsaj mesec dni pred poroko. Potrebni dokumenti: krstni in samski list, potrdilo o opravljenem tečaju za zaročence ter
veroučna spričevala obeh zaročencev.
 
Obisk bolnikov in ostarelih: vsak prvi petek v mesecu v dopoldanskem času.
 
Previdevanje: kadarkoli.
 
Pogrebi: oglasite se v župnišču z mrliškim listom
   - predlagamo, da namesto, vencev, sveč in cvetja darujete za sv. Maše, Euharistije.
 
Župnijska Karitas: vsak torek od 9:00. do 11:00. ure na telefon: 031 664 498
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: sestaja se vsak prvi ponedeljek v mesecu, če ni drugačnega dogovora
 

 

VAJE PEVSKIH ZBOROV

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: se bo sestajal na vajah vsako nedeljo ob 9:00, to je neposredno pred mašo. Zbor bo vodil g. Stane Plavec in bo vključeval otroke od prvega razreda in starejše.Vabljeni so vsi otroci, ki bi radi peli ali spremljali petje z katerimkoli inštrumentom. 

MEŠANI CERKVENI ZBOR: se bo sestajal vsako sredo po sv. Maši in to zgoraj v pevski sobi. Zbor bo vodil g. Blaž Kuhar. Pevke in pevci, ki že pojejo v zboru, srčno vabijo, da se zboru pridružijo nove pevke in pevci.

VOKALNA SKUPINA "MLADA SRCA":  ima vaje ob četrtkih ob 20:30 uri. Pevovodja je g. Jernej Berden. Tudi oni medse vabijo nove pevke in pevce.

 


 

1. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak četrti petek v mesecu

2. ZAKONSKA SKUPINA se sestaja vsak tretji ponedeljek v mesecu

 

VSAK ČETRTEK po sv. Euharistiji predsedujoči duhovnik izpostavi Najsvetejše in molimo za različne namene

VSAK PETEK ob 18. uri se izpostavi Najsvetejše. Do Evharistije molimo eno uro: molitev srca v tišini, rožni venec.... Ves čas je možnost spovedi.

OD PONEDELJKA DO PETKA: po Euharistiji molimo večernice, petnajst minut. Vabljeni!

NOVEMBER:

  • MOLITEV ZA RAJNE: V novembru še posebno po vsaki euharistiji molimo za rajne po želji vernikov. Izpolnjene listke z imeni pokojnikov za katere bomo molili oddajte v za to pripravljeno skrinjico pri vhodi v cerkev ali v župnijsko pisarno.

 

nalagam novice...