ORATORIJ

ORATORIJ

Vsako leto med počitnicami pripravimo tudi oratrij za otroke. V ta namen se že nekaj mesec preje začne sestajati skupina mladih animatorjev, ki dogajanje skrbno pripravijo in tudi izvedejo. Hvala Bogu! Njihovo delo je okronano z tednom v katerem se mladi družijo mi starejši pa uživamo, ko spremljamo dogodek: prizadevni in odgovorni animatorji, zadovoljni otroci in starši, ki vedo, da so bili otroci v dobrih rokah.

vodja: Katarina Berden

katarina.berden@gmail.com